Skip to content

Huisregels

 • Toegang uitsluitend vanaf 18 jaar. Legitimatie/BSN-nummer verplicht (BSN-nummer mits mogelijk)
  verplicht gesteld worden.
 • U bent verplicht het toegangsbewijs bij u te houden.
 • Het gebruik en in bezit hebben van alcoholische dranken en/-of verdovende middelen in het center is verboden en de toegang zal u verder ontzegt word.
 • Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om met meerdere personen gelijktijdig op één speelautomaat te spelen.
 • Het is niet toegestaan bij andere spelers te blijven staan of kijken.
 • Onze medewerk(st)ers zijn bevoegd een entreeverbod op te leggen.
 • Aanwijzingen van zaalmedewerk(st)ers dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Bij niet naleven van deze huisregels kan u de toegang geweigerd worden.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de directie.
Toegang 18+
Om toegang te krijgen tot deze locatie, dient u ten minste 18 jaar oud te zijn. Houd er rekening mee dat bij de entree gevraagd kan worden om een geldig identiteitsbewijs te tonen om uw leeftijd te verifiëren. Het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs kan leiden tot ontzegging van toegang tot de locatie. Wij vragen om uw begrip en medewerking bij het naleven van deze leeftijdsrestrictie en het verificatieproces.
Toegang 18+
Toegangsbewijs Verplicht!
Om de toegang tot het pand soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat u het toegangsbewijs bij u houdt gedurende uw verblijf op onze locaties. Zo voorkomen we onnodige vertragingen en lange wachtrijen bij de entree en zorgen we ervoor dat u zonder onderbrekingen kunt genieten van ons spelaanbod. Wij adviseren u daarom om het toegangsbewijs op een veilige en makkelijk toegankelijke plek in uw tas of portemonnee te bewaren, zodat u er altijd snel bij kunt.
Toegangsbewijs Verplicht!
Alcohol en/of Verdovende middelen Verboden
In het centrum is het ten strengste verboden om alcoholische dranken en/of verdovende middelen te gebruiken of in bezit te hebben. Dit beleid is van kracht om de veiligheid en het welzijn van alle mensen in het gebied te waarborgen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het gebruik van alcohol en drugs kan leiden tot ongecontroleerd gedrag en gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Daarom wordt er geen uitzondering gemaakt op dit verbod en worden er passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt nageleefd.
Alcohol en/of Verdovende middelen Verboden
Huisdieren Verboden
Het meenemen van huisdieren is ten strengste verboden op deze locatie. Dit beleid is ingesteld om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen en mogelijke gezondheidsrisico's te voorkomen. Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige mensen allergieën hebben voor bepaalde dieren en dat anderen mogelijk bang zijn voor bepaalde soorten. Daarnaast kunnen huisdieren onvoorspelbaar gedrag vertonen en onbedoelde schade veroorzaken. Om deze redenen wordt er geen uitzondering gemaakt op dit beleid en worden er passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het wordt nageleefd.
Huisdieren Verboden
Één Persoon één Automaat
Het is strikt verboden om met meerdere personen tegelijkertijd op een speelautomaat te spelen door middel van samenspel. Dit beleid is ingesteld om de integriteit van het spel te waarborgen en om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het is belangrijk om te beseffen dat samenspel een nadelig effect kan hebben op andere spelers en dat het ook in strijd is met de wetgeving.
Één Persoon één Automaat
Blijven staan of Blijven kijken Verboden
Het is ten strengste verboden om bij andere spelers te blijven staan of te kijken tijdens het spelen. Dit beleid is van kracht om de privacy en veiligheid van onze gasten te waarborgen, en om een veilige en prettige speelomgeving te creëren voor iedereen. Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige mensen liever alleen spelen en niet gestoord willen worden, terwijl anderen mogelijk afgeleid kunnen worden door toeschouwers.
Blijven staan of Blijven kijken Verboden
Mederwerk(st)ers Bevoegd opleggen Entreeverbod
Onze medewerkers zijn bevoegd om een entreeverbod op te leggen. Dit beleid is ingesteld om de veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers te waarborgen en om het beleid van onze locatie te handhaven. Het kan voorkomen dat een bezoeker zich niet aan de regels houdt, agressief gedrag vertoont of andere gasten en medewerkers lastigvalt. In dergelijke gevallen kan een medewerker besluiten om een entreeverbod op te leggen.
Mederwerk(st)ers Bevoegd opleggen Entreeverbod
Verplicht Aanwijzingen Zaalmedewerk(st)ers Opvolgen
Het is van groot belang dat de aanwijzingen van onze zaalmedewerk(st)ers onverwijld worden opgevolgd. Dit beleid is ingesteld om de veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers te waarborgen, en om de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening te waarborgen. Onze zaalmedewerkers zijn getraind om situaties op de juiste manier te beoordelen en gepaste actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat onze gasten een prettige ervaring hebben.
Verplicht Aanwijzingen Zaalmedewerk(st)ers Opvolgen
Naleven huisregels Verplicht
Het is van essentieel belang dat onze huisregels worden nageleefd om de veiligheid en het comfort van onze gasten te waarborgen. Als een gast zich niet houdt aan onze huisregels, kan dit de ervaring van andere gasten verstoren en de veiligheid in gevaar brengen. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om de toegang tot onze locatie te weigeren aan gasten die onze huisregels niet naleven.
Naleven huisregels Verplicht
Huisregel niet voorzien? Directie beslist
Onze huisregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat onze gasten veilig en comfortabel kunnen genieten van onze faciliteiten en diensten. We streven ernaar om duidelijke en uitgebreide huisregels te hebben die voorzien in alle situaties die zich kunnen voordoen tijdens een bezoek aan onze locatie. Echter, het kan voorkomen dat er situaties zijn waarin onze huisregels niet voorzien.

In dergelijke gevallen is het aan de directie om te beslissen over de juiste handelwijze. Onze directie is toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid op onze locatie en zal bij het nemen van beslissingen altijd het belang van onze gasten vooropstellen.
Huisregel niet voorzien? Directie beslist