Skip to content

Bezoekersinformatie

Wij streven ernaar U op een aangename en verantwoorde wijze amusement te bieden van hoge kwaliteit in ons center.

Het lezen en gebruiken van de informatie in dit boek zal hieraan een aanmerkelijke bijdrage leveren en uw spelplezier bevorderen.

Uw kritisch opbouwende opmerkingen of suggesties ter verbetering van onze bedrijfsvoering en/of dienstverlening zien wij gaarne tegemoet.

Inhoudsopgave

Welkomswoord

Inhoudsopgave

Openingstijden & Toegangsbepaling

Het herkennen van spelrisico’s en onverantwoord spelgedrag

Algemene spelinformatie

- Voorwaarden van de spelen

Veligheid & Huisregels

Serviceverlening

- Voorkomen van dwangmatig spelgedrag
- Adres van hulpverlenende instantie - Mogelijkheid aanvragen vrijwillig lokaalverbod
- Intrekken vrijwillig lokaalverbod
- Toerekenen onvrijwillig lokaalverbod
- Intrekken onvrijwillig lokaalverbod

Behandelen van opmerkingen en suggesties

- De mogelijkheid tot indienen van op- of aanmerkingen

Openingstijden Utrecht

Maandag
10.00 tot 00.00

Dinsdag
10.00 tot 00.00

Woensdag
10.00 tot 00.00

Donderdag
10.00 tot 00.00

Vrijdag
10.00 tot 00.00

Zaterdag
10.00 tot 00.00

Zondag
12.00 tot 00.00

Openingstijden Amsterdam

Maandag
10.00 tot 00.00

Dinsdag
10.00 tot 00.00

Woensdag
10.00 tot 00.00

Donderdag
10.00 tot 00.00

Vrijdag
10.00 tot 00.00

Zaterdag
10.00 tot 00.00

Zondag
13.00 tot 00.00

Toegansbepaling

Toegang voor personen beneden de 18 jaar is verboden, ook onder begeleiding.

Een toegangsbewijs wordt verstrekt aan alle bezoekers die aan deze voorwaarde voldoen en ook geen
Cruks registratie hebben.

Iedere bezoek(st)er moet dit toegangsbewijs kunnen tonen tijdens het verblijf in ons center.

Iedere bezoeker moet zich kunnen legitimeren met een in Nederland erkend legitimatiebewijs en tevens zal er om een BSN-nummer verzocht worden om de Cruks check uit te voeren.

(indien onze medewerk(st)ers hierom vragen)

Algemene spelinformatie

Kansspelen kennen een laag, gemiddeld of hoog risico beloop van kansspelverslaving. Herkenbare punten van hoog risico spelen zijn bijvoorbeeld:
– Hoge speelfrequentie (bij speelautomaten)
– Een korte uitbetalingstijd
– Een hoge Jackpot

Bij Novoplay casino’s is er een risiconiveau aangeduid doormiddel van een sticker op de speelautomaat. Deze sticker bevat informatie of dat het om een spel gaat met laag, gemiddeld of hoog risico.

Definities van de verschillende spelrisico’s:

Spel met laag risico:

De kenmerken van een spel met een laag risico zijn:
– Een langere tijd tussen inzet en uitbetaling
– Een langere tijd tussen de inzetten in
– Niet mogelijk om meerdere spellen te gelijk te spelen

Spel met de aanduiding laag risico scoort laag op deze kenmerken, Novoplay casino’s bieden geen laag risico spelen aan.

Spel met gemiddeld risico:

De kenmerken van een spel met een gemiddeld risico zijn:
– Gemiddelde tijd tussen inzet en uitbetaling
– Gemiddelde tijd tussen inzetten in
– Beperkte mogelijkheid om meerdere spelen tegelijk te spelen

Spel met de aanduiding gemiddeld risico scoort medium op deze kenmerken, Novoplay casino’s bieden alleen Roulette spelen aan met deze risico aanduiding.

Spel met snel risico:

De kenmerken van een spel met een hoog risico zijn:
– Een korte tijd tussen inzet en uitbetaling
– Een korte tijd tussen de inzetten in
– Mogelijkheid langere tijd te spelen zonder pauze
– Mogelijkheid om verschillende spelen tegelijk te spelen

Spel met de aanduiding hoog risico scoort hoog op deze kenmerken, Novoplay Casino’s bieden deze spelen aan. Dit zijn de meeste spelen behalve de Roulette.

 

De indeling van de risico niveaus is bedoelt om je er bewust van te maken van de risico’s, zodat je er rekening mee kunt houden wanneer je speelt op één van onze kansspelautomaten binnen Novoplay Casino’s. De aanduiding met een hoog risico spel wil niet per definitie zeggen dat je door het spelen van een spel met deze aanduiding in problemen komt. Dat hangt van meerdere factoren af waaronder je persoonlijk speelgedrag.

Algemene spelinformatie

Sommige signalen wijzen op onverantwoord speelgedrag en kunnen het risico op kansspelverslaving vergroten. Wees alert als je deze signalen bij jezelf herkent:
– Je speelt niet meer voor je plezier
– Je gaat vaker naar het casino dan je van plan was, ook als je iets anders zou moeten doen

– Je denkt steeds vaker aan het spel. Het speelt steeds door je hoofd en je hebt pas rust als je gaat spelen
– Je speelt erg lang aan een speeltafel of speelautomaat, je kunt moeilijk stoppen en je vergeet de tijd
– Je denkt dat je het systeem doorhebt en daardoor vergeet je dat je met kansspelen te maken hebt
– Je hebt je spel steeds minder onder controle. Je gaat smoezen verzinnen of liegen over je speelgedrag tegen anderen
– Je krijgt problemen met de mensen om je heen. Je gaat contacten verwaarlozen en je wordt boos als mensen iets zeggen over je speelgedrag
– Je krijgt financiële problemen. Je maakt schulden of gaat geld lenen om te spelen. Je wilt je verliezen terugwinnen met spelen
– Je wilt wel stoppen maar het lukt niet. Je voelt je schuldig of je schaamt je hierover. Je voelt je somber.

 

Algemene spelinformatie

Kansspelen kennen een laag, gemiddeld of hoog risico beloop van kansspelverslaving. Herkenbare punten van hoog risico spelen zijn bijvoorbeeld:
– Hoge speelfrequentie (bij speelautomaten)
– Een korte uitbetalingstijd
– Een hoge Jackpot

Bij Novoplay casino’s is er een risiconiveau aangeduid doormiddel van een sticker op de speelautomaat. Deze sticker bevat informatie of dat het om een spel gaat met laag, gemiddeld of hoog risico.

Definities van de verschillende spelrisico’s:

Spel met laag risico:

De kenmerken van een spel met een laag risico zijn:
– Een langere tijd tussen inzet en uitbetaling
– Een langere tijd tussen de inzetten in
– Niet mogelijk om meerdere spellen te gelijk te spelen
Spel met de aanduiding laag risico scoort laag op deze kenmerken, Novoplay casino’s bieden geen laag risico spelen aan.

Spel met gemiddeld risico:

De kenmerken van een spel met een gemiddeld risico zijn:
– Gemiddelde tijd tussen inzet en uitbetaling
– Gemiddelde tijd tussen inzetten in
– Beperkte mogelijkheid om meerdere spelen tegelijk te spelen
Spel met de aanduiding gemiddeld risico scoort medium op deze kenmerken, Novoplay casino’s bieden alleen Roulette spelen aan met deze risico aanduiding.

Spel met hoog risico:

De kenmerken van een spel met een hoog risico zijn:
– Een korte tijd tussen inzet en uitbetaling
– Een korte tijd tussen de inzetten in
– Mogelijkheid langere tijd te spelen zonder pauze
– Mogelijkheid om verschillende spelen tegelijk te spelen
Spel met de aanduiding hoog risico scoort hoog op deze kenmerken, Novoplay
Casino’s bieden deze spelen aan. Dit zijn de meeste spelen behalve de Roulette.

De indeling van de risico niveaus is bedoelt om je er bewust van te maken van de risico’s, zodat je er rekening mee kunt houden wanneer je speelt op één van onze kansspelautomaten binnen Novoplay Casino’s. De aanduiding met een hoog risico spel wil niet per definitie zeggen dat je door het spelen van een spel met deze aanduiding in problemen komt. Dat hangt van meerdere factoren af waaronder je persoonlijk speelgedrag. Aanduiding op speelautomaat spelen met gemiddeld risico.


Aanduiding op speelautomaat spelen met gemiddeld risico

Signalen van onverantwoord speelgedrag:
Sommige signalen wijzen op onverantwoord speelgedrag en kunnen het risico op
kansspelverslaving vergroten. Wees alert als je deze signalen bij jezelf herkent:
– Je speelt niet meer voor je plezier
– Je gaat vaker naar het casino dan je van plan was, ook als je iets anders zou moeten doen
– Je denkt steeds vaker aan het spel. Het speelt steeds door je hoofd en je hebt pas rust als je gaat spelen
– Je speelt erg lang aan een speeltafel of speelautomaat, je kunt moeilijk stoppen en je vergeet de tijd
– Je denkt dat je het systeem doorhebt en daardoor vergeet je dat je met kansspelen te maken hebt
– Je hebt je spel steeds minder onder controle. Je gaat smoezen verzinnen of liegen over je speelgedrag tegen anderen
– Je krijgt problemen met de mensen om je heen. Je gaat contacten verwaarlozen en je wordt boos als mensen iets zeggen over je speelgedrag
– Je krijgt financiële problemen. Je maakt schulden of gaat geld lenen om te spelen. Je wilt je verliezen terugwinnen met spelen
– Je wilt wel stoppen maar het lukt niet. Je voelt je schuldig of je schaamt je hierover. Je voelt je somber.

Algemene spelinformatie

In ons amusementcenter treft u diverse categorieën kansspelautomaten aan, dit zijn:

A. In ons amusementcenter treft u diverse.

B. Automaten met 1 rollenset met bovenspel.

C. Meerspelers (zoals de Amerikaanse Megastar Roulette en Infinity2 Roulette).

D. Jackpot.

Alle kansspelautomaten zijn gekoppeld aan een Jackpotsysteem.

Voorwaarden van de spelen

Onze speelautomaten en faciliteiten zijn zowel aan een landelijk en gemeentelijk
vergunningstelsel onderworpen. En aan de strikte regelgeving van onze branche organisatie, de V.A.N. (Vereniging Automatenhandel Nederland).

Daarom bezitten wij:

 • Een voorgeschreven, exploitatievergunning
 • Een aanwezigheidsvergunning
 • Het kwaliteitskeurmerk van de V.A.N.

Om die reden:

 • Zijn alle automaten toegelaten door het ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Worden zij periodiek gekeurd door Kansspelautoriteit

En voldoen onze speelautomaten aan de Wet op de Kansspelen.

Algemene spelinformatie

Ter bevordering van uw en onze veiligheid:

 • Worden de activiteiten in het amusementcenter 24 uur per dag bewaakt door een gesloten camerasysteem dat tevens continue opnames maakt.
 • Is het pand voorzien van een inbraak- en overvalalarminstallaties met doormelding naar een beveiligingsdienst.
 • U dient bij calamiteiten (zoals brand of bommelding), onverwijld de aanwijzingen van ons personeel op te volgen.

Serviceverlening

Helaas blijkt een klein percentage van de honderden bezoekers teveel in de ban van de geluksfactor te raken. Hoewel overmatig spelgedrag tot de verantwoordelijkheid van ieder individu behoort is ons beleid erop gericht om deze categorie spelers tegen zichzelf te helpen beschermen. Onze medewerkers zijn opgeleid om ontwikkelingen tot dwangmatig spelgedrag te herkennen en betreffende spelers te begeleiden, respectievelijk te verwijzen, naar hulpverlenende instanties.

Voorkomen van dwangmatig spelgedrag

Onderstaande tips kunnen bijdragen aan het voorkomen van dwangmatig spelgedrag:

Daarom bezitten wij:

 • Besef dat dwangmatig spelgedrag niet plotseling ontstaat maar geleidelijk groeit bij personen die er ontvankelijk voor zijn.
 • Indien deze groei zich voordoet zal iedereen in een vroeg stadium de symptomen herkennen, bij een normale eerlijkheid ten opzichte
  van zichzelf.
 • Zoek contact met een medewerk(st)er die u ligt en leg hem of haar
  uw probleem voor.
 • Het kan ook voorkomen dat de medewerk(st)ers zelf het initiatief
  nemen.

Om die reden:

 • Maak afspraken over toezicht op en omgang met uw spelgedrag en
  volg deze samen met mogelijke adviezen ook op.
 • Zorg dat door bezoeken aan andere centra het effect van de afspraken niet teniet gedaan wordt.
 • Doe eerlijk en regelmatig de test uit de folder.

"Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+"

Adres van hulpverlenende instantie

Hoewel het toezicht en de serviceverlening van onze medewerkers erop gericht is spelproblemen te herkennen en te helpen voorkomen blijkt het in sommige
gevallen niet mogelijk om zonder professionele hulp dwangmatig spelgedrag tegen te gaan. In voorkomende gevallen kunt u zich tot onderstaand adres wenden

Centrum voor verantwoord spelen

HANDS

AGOG

Gamblers Anonymous Nederland

Mogelijkheid aanvragen vrijwillig lokaalverbod

Wanneer ondanks het aangehaalde op vorige pagina en externe hulp dwangmatig spelgedrag onverhoopt niet voorkomen kan worden, kunt u bij ons een vrijwillig lokaalverbod aanvragen.

– Nadat u geregistreerd bent staat u in het systeem
– Het systeem zal u herkennen wanneer u zich bij het center meld en u ID en BSN-nummer gecheckt word
– Wordt u daarna in ons center aangetroffen dan zal u vriendelijk doch dringend verzocht worden het pand onverwijld te verlaten
– Controle en overtreding worden in het logboek genoteerd
In het systeem staat de geldigheidstermijn aangegeven
– De Zaalmedewerk(st)er zal u begeleiden bij de aanvraag
– Het lokaalverbod is definitief van kracht na registratie in Cruks

Benodigde gegevens:

 • ID
 • BSN-nummer (mits mogelijk)

Uw gegevens worden door onze me-dewerk(st)ers gecontroleerd aan de hand van uw geldig, in Nederland erkend, legitimatiebewijs/BSN-nummer.

Intrekken vrijwillig lokaalverbod

In uw belang is het intrekken van een vrijwillig lokaalverbod, vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn niet mogelijk.

Toekennen onvrijwillig lokaalverbod

Onze medewerk(st)ers zijn bevoegd tot het opleggen van een onvrijwillig (disciplinair) lokaalverbod aan bezoekers die zich bij herhaling niet aan de huisregels houden of storend gedrag vertonen.
Dit kan een mondeling lokaalverbod zijn voor de betreffende dag of een lokaal-verbod voor langere tijd die in het Cruks systeem geregistreerd wordt.

Een verbod die u opgelegd word (onvrijwillig) is geldig voor de termijn die in het systeem aangegeven staat.

Van beide voorvallen wordt een notitie in het logboek gemaakt.

Bij het opleggen van een lokaalverbod dient u het amusementcenter onmiddellijk te verlaten.

Intrekken vrijwillig lokaalverbod

In uw belang is het intrekken van een onvrijwillig lokaalverbod, vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn niet mogelijk.

Behandeling van opmerkingen en suggesties

Wij streven ernaar het aanbod van spelmogelijkheden en de serviceverlening in ons amusementcenter voortdurend te optimaliseren. Toch kan er wel eens iets mis gaan. In ons verbeteringsproces neemt de mening en de ervaring van u als bezoeker een belangrijke plaats in. Om deze reden is een procedure ingesteld, die voorziet in de behandeling van UW opmerkingen en suggesties. Deze procedure houdt samengevat in:

 • Op een speciaal formulier kunt u de opmerking of suggesties
  ter verbetering van onze service schriftelijk kenbaar maken. 
 • Dit wordt op Uw aanvraag verstrekt door de Kassier.
 • Dit formulier kunt u ter plaatse of elders invullen.
 • De Zaalmedewerk(st)er is desgewenst bereid het formulier voor U in te vullen.
 • Bij inlevering van het formulier kan met de medewerk(st)er afgesproken worden op welke manier u de terugkoppeling wenst. Dit kan telefonisch zijn of mondeling wanneer u weer ons amusementcenter bezoekt.

Benodigde gegevens:

 • De opmerking of suggestie wordt behandeld door de Vestigingsmanager en /of de Directie.
 • U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van afhandeling.
 • Dit gebeurt op de manier zoals u met de medewerk(st)er heeft
  afgesproken.

"Het kennen van uw wensen biedt de mogelijkheid uw speelplezier te verbeteren"