Huisregels

Om u te blijven ontvangen in een zo plezierig mogelijke sfeer, hebben wij huisregels opgesteld.

Het is verboden om:

  • Alcoholische dranken en / of verdovende middellen in bezit te hebben of te gebruiken.
  • Huisdieren, drinken of etenswaren mee te brengen.
  • Met meerdere spelers gelijktijdig op een automaat te spelen.
  • Bij andere spelers te kijken of te blijven staan.
  • Mobiel te telefoneren.

Het is verplicht om de aanwijzingen van onze zaalmedewerkers onverwijld op te volgen. Toegang uitsluitend vanaf 18 jaar. Legitimatie kan verplicht gesteld worden.
Het (gratis) toegangsbewijs moet gedurende het verblijf in ons amusementscentrum in bezit zijn. Onze medewerkers zijn bevoegd een entreeverbod op te leggen.